Az internet

Fogalma

Olyan világméretű számítógépes hálózatok hálózata, ami az internet protokoll (IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja össze.

Legfontosabb szolgáltatásai

   • böngészés (www – World Wide Web): egy távoli számítógépen lévő honlap, weboldal megtekintése. Ismerni kell hozzá a weboldal címét. (a címekben az angol abc betűit használhatjuk). A böngészésre alkalmas programot böngésző programnak nevezzük.
   • elektronikus levelezés (email): információ küldése egy távoli számítógépet használónak. Az információ tartalma lehet szöveg, kép, videó, hang.  Az információ nem azonnal jut el a címzetthez, hanem az email fiókjába kerül, és csak akkor láthatja, ha oda belép. Ismerni kell hozzá a címzett email címét.
   • csevegés (chat – IRC): két felhasználó “beszélgetést” folytathat egymással az interneten keresztül. Az üzenet azonnal megérkezik a felhasználóhoz.
   • fájlok mozgatása (FTP – File Transfer Protocol): fájlok átvitele számítógépek között. Letöltéskor a távoli számítógép állományát a sajátunkra másoljuk, feltöltéskor pediog a saját állományunkat a távoli számítógépre másoljuk.

Adatátviteli sebesség

Az adatátviteli sebességet – más néven sávszélességet – a másodpercenként átvitt bitek számával mérjük. Az alap mértékegység a bps (bit per seconds / bit per másodperc). További mértékegységek: Kbps (kilobit per másodperc, Mbps (megabit per másodperc), Gbps (gigabit per másodperc), Tbps (terrabit per másodperc). Az átváltáskor váltószám: 1000.

Internetszolgáltató

Olyan üzleti vállalkozás vagy nonprofit szervezet, amelynek feladata a publikus internethez való csatlakozás fizikai és adminisztratív kialakítása. Kiválasztáskor fontos szempontok a biztosított sávszélesség, az adatforgalom mennyiségi korlátja, a rendelkezésre állási idő biztosítása, és a fizetendő összeg.

Veszélyei

Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis információkat vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésre káros tartalmakat közölhetnek.

Néhány megfontolandó gondolat

   • Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöltünk! És ha egyszer feltöltötted, nem tudod eltüntetni onnan!
   • Vigyázz milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra, vigyázz miket posztolsz ki!
   • Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg! Azaz soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az interneten keresztül!
   • Mindig más jelszót használj a különböző oldalakon!
   • Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt, ha idegen számítógépnél ülsz!
   • Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom letöltését a törvény bünteti!
   • Internet kávézóban vagy wifi pontról ne intézz személyes ügyeket!
   • Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet és ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy belépsz a közösségi oldaladra!
   • Találkozót, randevút ne beszélj meg az interneten! Ha mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen, hiszen nem tudhatod, hogy kihez jutott el még ez az információ!
   • Magadról készült képeket soha senkinek ne küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illetve zaklathatnak miatta!

Egy videó, amit érdemes megnézni!

És egy másik videó linkje

Vissza a témakörhöz

Számítógépes hálózatok

Fogalma

A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, melyek között adatforgalom, kommunikáció jöhet létre.

Feladatai

   • adatok közös használata: az adatokat és a programokat a hálózat gépei közösen használják (pl.: könyvtári adatbázis)
   • biztonság: valamely gép kiesését azonnal pótolni tudja egy másik
   • erőforrások megosztása: a feladat megoldásában több gép vesz részt, kihasználva a szabad kapacitásokat
   • közös eszközhasználat: olyan gépek összeköttetése, amelyek speciális hardverrel és szoftverrel vannak felszerelve (pl.: egy nyomtatót használ több számítógép)

Csoportosítása kiterjedés szerint

   • személyi hálózat (PAN): egy személy által használt eszközök összekapcsolása (pl. számítógép, laptop és nyomtató hálózati összekapcsolása)

    RedHogar
    Forrás: https://commons.wikimedia.org
   • helyi hálózat (LAN): egy intézményen belül működik (pl. egy iskola számítógépes hálózata)

    Red Local con Router Inalámbrico
    Forrás: https://commons.wikimedia.org
   • városi hálózat (MAN): egy városon belüli hálózat, amely több helyi hálózat összekapcsolásával jön létre (ha egy cégnek több különálló épülete van a város különböző részein, és ezek között is van hálózati kapcsolat)
   • kiterjedt hálózat (WAN): kiterjedt területű országos, vagy földrészek közötti hálózatot jelent. Több városi hálózatot kötnek össze (pl.: INTERNET).

Csoportosítása hierarchia szerint

   • egyenrangú: nincs olyan számítógép, ami a hálózatot vezérli (ez kevés számú számítógép esetén alkalmazható)
   • szerver-kliens hálózat: van egy központi számítógép (szerver), amely a munkaállomások (kliensek) kommunikációját, működését irányítja. A szerverre speciális operációs rendszert kell telepíteni.

Csoportosítása topológia szerint

Topológia: a számítógépek közötti csomópontok rendszerét jelenti

   • sín vagy busz topológia: A számítógépek egy gerinchálózatra kapcsolódnak, ez a busz, vagy sín. A gerinc szakadása esetén a hálózati kommunikáció nem működik.

    sín topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • gyűrű topológia: a gerinchálózat két vége csatlakozik, így egy logikai gyűrűt alkot. A gerinc szakadása esetén a hálózati kommunikáció nem működik.

    gyűrű topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • csillag topológia: minden számítógép egy központi elosztóhoz (HUB) csatlakozik. Egy számítógép kiesése esetén  kommunikáció működhet tovább.

    csillag topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • fa topológia: a hálózat több alhálózatra osztható fel.

    fa topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • teljes topológia: minden sz

    teljes topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/

Csoportosítása adatátvitel kialakítása szerint

   • vezetékes
   • vezeték nélküli

Vissza a témakörhöz

Adatmennyiség

Az adattárolás mértékegységei

Az információ legkisebb mértékegysége a bit. A bitnek két logikai értéke van, az igen, amit az 1-es számjeggyel jelölünk, és a nem, amit a 0 számjegy jelöl. A bit jele a b betű.

A számítógépes adattárolás legkisebb önállóan is értelmezhető egysége a bájt (Byte). A bájt hagyományos megfogalmazása szerint az az adatmennyiség, amelyet egy karakter tárolásához használunk a szövegfeldolgozásban. A bájt jele a B betű.

Előtagok:

k = kilo
M = mega
G = giga
T = terra

Átváltás:

1 B = 8 b
1 kB = 1024 B
1 MB = 1024 kB
1 GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB

Tárolóegység szabad kapacitása

Ha a fájlkezelőben kijelöljük bal oldalon az “Ez a gép” sort, akkor láthatóvá válnak a számítógépünkön használt meghajtók. (az alábbi bélyegképre kattintva megjelenik teljes méretben a kép)

meghajtók

A meghajtó helyi menüjét megjelenítve és a legalsó sorra kattintva a meghajtó tulajdonságait nézhetjük meg. Pl. a foglalt és a szabad tárterület nagyságát.

meghajtó tulajdonságai

Tömörítés

A tömörítés célja, hogy az adott állomány a háttértáron kevesebb helyet foglaljon el. Azonban a tömörített állományokat nem tudjuk ugyanúgy használni (pl. szerkeszteni)! Ezért ha csak tárolni akarjuk, akkor érdemes betömöríteni (becsomagolni), de amint szerkeszteni is akarjuk, akkor ki kell tömöríteni (kicsomagolás).

Több állományt is be lehet csomagolni egy tömörített fájlba, de egyetlen fájlt is tömöríthetünk. Fájlokat és mappákat is lehet tömöríteni, akár vegyes összetételben is.

Ha a kicsomagolás után teljes értékű állományt kapunk vissza, akkor veszteségmentes tömörítésről beszélünk. Ha azonban a kicsomagolás után valamilyen paraméter változik (pl. képeknél színveszteség jelenik meg), akkor veszteségesnek nevezzük a tömörítést.

Vissza a témakörhöz

Állományműveletek

Ismétlés

Az egér jobb gombjával történő kattintás az adott objektum helyi menüjét jeleníti meg.

Állományok kijelölése

   • 1 állomány esetén az egér bal gombjával kell egyet rákattintani a kijelölendő állományra
   • több, különálló állomány esetén a CTRL gombot nyomva kell tartani, és úgy kattintani az egér bal gombjával a kijelölendő állományra
   • több, egymás mellett (vagy alatt) elhelyezkedő állomány (lista) esetén az első kijelölése után a SHIFT gombot kell nyomva tartani, és úgy kattintani a lista utolsó elemére

Vigyázat! Ha a CTRL vagy a SHIFT gombot lenyomva tartjuk, és a kattintás közben az egér elmozdul, akkor a kijelölt állományokból másolatot készítünk!

Billentyűparancsok

Másolás: a CTRL gomb nyomva tartása közben a C billentyűt kell lenyomni (CTRL + C). Ekkor a vágólapra másoljuk a kijelölt állományt.

Kivágás: a CTRL gomb nyomva tartása közben a X billentyűt kell lenyomni (CTRL + X). Ekkor a vágólapra helyezzük a kijelölt állományt.

Beillesztés: a CTRL gomb nyomva tartása közben a V billentyűt kell lenyomni (CTRL + V). Ekkor a vágólapról illesztjük be az ott lévő (korábban másolt vagy kivágott) állományt.

Műveletek mappákkal

Létrehozás: Meg kell nyitni azt a mappát vagy meghajtót, ahol létre akarjuk hozni a mappát, majd jobb gombbal kattintunk egy üres területre és a megjelenő helyi menüben kiválasztjuk az “Új” sor “Mappa” sorát. Majd a létrehozott mappának be kell írni a nevét, és az Enter lenyomásával véglegesíteni.

mappa létrehozása

Átnevezés: A mappa helyi menüjében az “Átnevezés” sorra kell kattintani, majd be kell írni az új nevét, és az Enter billentyűvel véglegesíteni.

Törlés: A mappa helyi menüjében a “Törlés” sort kell kiválasztani, majd a megerősítő kérdésnél az Igen gombra kell kattintani. Fontos, hogy a törléskor a mappa tartalma is törlődik!

Másolás: Ki kell jelölni a másolandó mappát (vagy mappákat), majd CTRL+C billentyűparancs segítségével a vágólapra másoljuk. Ezután be kell lépni abba a mappába, ahová be szeretnénk illeszteni, és a CTRL+V billentyűparanccsal tesszük meg ezt. Fontos, hogy másoláskor a mappa tartalmát is átmásoljuk!

Áthelyezés: Ki kell jelölni a másolandó mappát (vagy mappákat), majd CTRL+X billentyűparancs segítségével a vágólapra helyezzük. Ezután be kell lépni abba a mappába, ahová be szeretnénk illeszteni, és a CTRL+V billentyűparanccsal tesszük meg ezt. Fontos, hogy áthelyezéskor a mappa tartalmát is áthelyezzük!

Műveletek fájlokkal

Létrehozás: Meg kell nyitni azt a mappát vagy meghajtót, ahol létre akarjuk hozni a fájlt, majd jobb gombbal kattintunk egy üres területre és a megjelenő helyi menüben kiválasztjuk az “Új” sorban azt az alkalmazást, amivel létre akarjuk hozni. Majd a létrehozott fájl nevét be kell írni, és az Enter lenyomásával véglegesíteni.

fájl létrehozása
Word dokumentum létrehozása

Az átnevezés, törlés, másolás, kivágás, beillesztés művelete megegyezik a mappáknál tanultakkal.

A Lomtár

A számítógép merevlemezéről letörölt állományok nem törlődnek véglegesen, hanem a Lomtárba kerülnek, tehát a számítógép tárterületét továbbra is foglalják. Viszont lehetőségünk van arra, hogy ami a Lomtárban van, azt szükség esetén visszaállítsuk, és továbbra is használjuk.

Visszaállítás: ha meggondoltuk magunkat, akkor a Lomtárból a kijelölt állományokat vissza tudjuk állítani az eredeti helyére.

Végleges törlés: ha meggyőződtünk arról, hogy a kijelölt állományra már nincs szükségünk, akkor véglegesen törölhetjük.

Lomtár ürítése: a Lomtár teljes tartalmát véglegesen törli.

lomtár

Fontos! A csatlakoztatható háttértárakról (pl. pendrive) letörölt állományok nem kerülnek a Lomtárba, hanem véglegesen törlődnek!

Vissza a témakörhöz

Az egér és a billentyűzet

Az egér

A grafikus vezérlésű operációs rendszerek elengedhetetlen eszköze. Laptopokon az érintőpárna (touchpad) helyettesítheti.

Alapvető részei:

   • bal gomb
   • görgő
   • jobb gomb

Természetesen vannak egerek, melyeken több gomb is található, melyek funkciói beállíthatók.

egér

A gombok alapvető feladatai:

  • bal gomb: fájl vagy mappa megnyitása illetve program indítása dupla kattintással. Egy kattintással pedig különböző elemek (pl. ikonok) kijelölése.
  • jobb gomb: helyi menü megjelenítése
  • görgő: a forgatásával a görgetősáv csúszkáját tudjuk mozgatni

A fenti kiosztás a jobbkezes egér működésére igaz. A Gépházban be lehet állítani, hogy balkezes legyen az egér, és ekkor a bal és jobb gomb szerepe felcserélődik.

A billentyűzet

Szöveges tartalom bevitelére szolgáló eszköz.

Fő részei:

billentyűzet
Forrás: Wikipédia

Írásmódok:

  • kisbetűk írása: alaphelyzetben kisbetűket lehet írni
  • nagybetűk írása: a SHIFT gomb lenyomva tartása közben, vagy a CAPS LOCK funkció bekapcsolásával (ezt egy led jelzi a jobb felső sarokban)
  • numerikus billentyűk használata: a Num Lock funkció bekapcsolásával (ezt egy led jelzi a jobb felső sarokban)
  • írógép számsora fölötti jelek (pl. %) írása: SHIFT billentyű lenyomva tartásával
  • jobb alsó sarokban lévő karakterek (pl. @ ; $) írása: az Alt Gr billentyű lenyomva tartásával

Karakterek törlése:

  • a BackSpace (enter fölött található) lenyomásával a kurzor balra lép, és törli az útjában lévő karaktert
  • a Delete (Del) billentyű lenyomásával a kurzor a tőle jobbra lévő karaktereket törli

Vissza a témakörhöz

Eszközök és beállítások

Gépház

A Gépház megnyitásához a Start menüre kell kattintani, majd az alulról a második sorban lévő Gépház lehetőségre (lenti ábra)

Gépház megnyitása

Gépház fontosabb beállítási lehetőségei

Beállítások

   • Rendszer: a számítógépünk alapvető beállítási lehetőségei (kijelző, hang, értesítések, …)

Rendszer

   • Eszközök: itt adhatunk vagy törölhetünk különböző eszközöket a számítógépünkről (pl. nyomtató)

Eszközök

   • Személyre szabás: a képernyő beállítási lehetőséget tartalmazza (háttérkép, képernyő felbontása, …)

Megjelenés

   • Alkalmazások: a számítógépre telepített szoftvereket lehet megnézni, törölni, módosítani

alkalmazások

   • Fiókok: a felhasználói fiókokat lehet itt kezelni (új felhasználót felvenni, meglévőt törölni, jogosultságokat módosítani)

fiókok

   • Idő és nyelv: a számítógép által használt időzónát, a pontos idő és a dátumot lehet itt beállítani

idő

A számítógép legfontosabb adatai

A Rendszer csoport utolsó sora a Névjegy. Itt lehet megnézni, hogy a számítógépünkben mekkora memória található, milyen processzor dolgozik benne, milyen operációs rendszer van feltelepítve. De például itt lehet a Windows-t aktiválni, a rendelkezésünkre álló termékkulcs segítségével.

Névjegy

Vissza a témakörhöz