Az internet

Fogalma

Olyan világméretű számítógépes hálózatok hálózata, ami az internet protokoll (IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja össze.

Legfontosabb szolgáltatásai

   • böngészés (www – World Wide Web): egy távoli számítógépen lévő honlap, weboldal megtekintése. Ismerni kell hozzá a weboldal címét. (a címekben az angol abc betűit használhatjuk). A böngészésre alkalmas programot böngésző programnak nevezzük.
   • elektronikus levelezés (email): információ küldése egy távoli számítógépet használónak. Az információ tartalma lehet szöveg, kép, videó, hang.  Az információ nem azonnal jut el a címzetthez, hanem az email fiókjába kerül, és csak akkor láthatja, ha oda belép. Ismerni kell hozzá a címzett email címét.
   • csevegés (chat – IRC): két felhasználó “beszélgetést” folytathat egymással az interneten keresztül. Az üzenet azonnal megérkezik a felhasználóhoz.
   • fájlok mozgatása (FTP – File Transfer Protocol): fájlok átvitele számítógépek között. Letöltéskor a távoli számítógép állományát a sajátunkra másoljuk, feltöltéskor pediog a saját állományunkat a távoli számítógépre másoljuk.

Adatátviteli sebesség

Az adatátviteli sebességet – más néven sávszélességet – a másodpercenként átvitt bitek számával mérjük. Az alap mértékegység a bps (bit per seconds / bit per másodperc). További mértékegységek: Kbps (kilobit per másodperc, Mbps (megabit per másodperc), Gbps (gigabit per másodperc), Tbps (terrabit per másodperc). Az átváltáskor váltószám: 1000.

Internetszolgáltató

Olyan üzleti vállalkozás vagy nonprofit szervezet, amelynek feladata a publikus internethez való csatlakozás fizikai és adminisztratív kialakítása. Kiválasztáskor fontos szempontok a biztosított sávszélesség, az adatforgalom mennyiségi korlátja, a rendelkezésre állási idő biztosítása, és a fizetendő összeg.

Veszélyei

Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis információkat vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésre káros tartalmakat közölhetnek.

Néhány megfontolandó gondolat

   • Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöltünk! És ha egyszer feltöltötted, nem tudod eltüntetni onnan!
   • Vigyázz milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra, vigyázz miket posztolsz ki!
   • Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg! Azaz soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az interneten keresztül!
   • Mindig más jelszót használj a különböző oldalakon!
   • Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt, ha idegen számítógépnél ülsz!
   • Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom letöltését a törvény bünteti!
   • Internet kávézóban vagy wifi pontról ne intézz személyes ügyeket!
   • Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet és ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy belépsz a közösségi oldaladra!
   • Találkozót, randevút ne beszélj meg az interneten! Ha mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen, hiszen nem tudhatod, hogy kihez jutott el még ez az információ!
   • Magadról készült képeket soha senkinek ne küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illetve zaklathatnak miatta!

Egy videó, amit érdemes megnézni!

És egy másik videó linkje

Vissza a témakörhöz

Számítógépes hálózatok

Fogalma

A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, melyek között adatforgalom, kommunikáció jöhet létre.

Feladatai

   • adatok közös használata: az adatokat és a programokat a hálózat gépei közösen használják (pl.: könyvtári adatbázis)
   • biztonság: valamely gép kiesését azonnal pótolni tudja egy másik
   • erőforrások megosztása: a feladat megoldásában több gép vesz részt, kihasználva a szabad kapacitásokat
   • közös eszközhasználat: olyan gépek összeköttetése, amelyek speciális hardverrel és szoftverrel vannak felszerelve (pl.: egy nyomtatót használ több számítógép)

Csoportosítása kiterjedés szerint

   • személyi hálózat (PAN): egy személy által használt eszközök összekapcsolása (pl. számítógép, laptop és nyomtató hálózati összekapcsolása)

    RedHogar
    Forrás: https://commons.wikimedia.org
   • helyi hálózat (LAN): egy intézményen belül működik (pl. egy iskola számítógépes hálózata)

    Red Local con Router Inalámbrico
    Forrás: https://commons.wikimedia.org
   • városi hálózat (MAN): egy városon belüli hálózat, amely több helyi hálózat összekapcsolásával jön létre (ha egy cégnek több különálló épülete van a város különböző részein, és ezek között is van hálózati kapcsolat)
   • kiterjedt hálózat (WAN): kiterjedt területű országos, vagy földrészek közötti hálózatot jelent. Több városi hálózatot kötnek össze (pl.: INTERNET).

Csoportosítása hierarchia szerint

   • egyenrangú: nincs olyan számítógép, ami a hálózatot vezérli (ez kevés számú számítógép esetén alkalmazható)
   • szerver-kliens hálózat: van egy központi számítógép (szerver), amely a munkaállomások (kliensek) kommunikációját, működését irányítja. A szerverre speciális operációs rendszert kell telepíteni.

Csoportosítása topológia szerint

Topológia: a számítógépek közötti csomópontok rendszerét jelenti

   • sín vagy busz topológia: A számítógépek egy gerinchálózatra kapcsolódnak, ez a busz, vagy sín. A gerinc szakadása esetén a hálózati kommunikáció nem működik.

    sín topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • gyűrű topológia: a gerinchálózat két vége csatlakozik, így egy logikai gyűrűt alkot. A gerinc szakadása esetén a hálózati kommunikáció nem működik.

    gyűrű topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • csillag topológia: minden számítógép egy központi elosztóhoz (HUB) csatlakozik. Egy számítógép kiesése esetén  kommunikáció működhet tovább.

    csillag topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • fa topológia: a hálózat több alhálózatra osztható fel.

    fa topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
   • teljes topológia: minden sz

    teljes topológia
    Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/

Csoportosítása adatátvitel kialakítása szerint

   • vezetékes
   • vezeték nélküli

Vissza a témakörhöz

Adatmennyiség

Az adattárolás mértékegységei

Az információ legkisebb mértékegysége a bit. A bitnek két logikai értéke van, az igen, amit az 1-es számjeggyel jelölünk, és a nem, amit a 0 számjegy jelöl. A bit jele a b betű.

A számítógépes adattárolás legkisebb önállóan is értelmezhető egysége a bájt (Byte). A bájt hagyományos megfogalmazása szerint az az adatmennyiség, amelyet egy karakter tárolásához használunk a szövegfeldolgozásban. A bájt jele a B betű.

Előtagok:

k = kilo
M = mega
G = giga
T = terra

Átváltás:

1 B = 8 b
1 kB = 1024 B
1 MB = 1024 kB
1 GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB

Tárolóegység szabad kapacitása

Ha a fájlkezelőben kijelöljük bal oldalon az “Ez a gép” sort, akkor láthatóvá válnak a számítógépünkön használt meghajtók. (az alábbi bélyegképre kattintva megjelenik teljes méretben a kép)

meghajtók

A meghajtó helyi menüjét megjelenítve és a legalsó sorra kattintva a meghajtó tulajdonságait nézhetjük meg. Pl. a foglalt és a szabad tárterület nagyságát.

meghajtó tulajdonságai

Tömörítés

A tömörítés célja, hogy az adott állomány a háttértáron kevesebb helyet foglaljon el. Azonban a tömörített állományokat nem tudjuk ugyanúgy használni (pl. szerkeszteni)! Ezért ha csak tárolni akarjuk, akkor érdemes betömöríteni (becsomagolni), de amint szerkeszteni is akarjuk, akkor ki kell tömöríteni (kicsomagolás).

Több állományt is be lehet csomagolni egy tömörített fájlba, de egyetlen fájlt is tömöríthetünk. Fájlokat és mappákat is lehet tömöríteni, akár vegyes összetételben is.

Ha a kicsomagolás után teljes értékű állományt kapunk vissza, akkor veszteségmentes tömörítésről beszélünk. Ha azonban a kicsomagolás után valamilyen paraméter változik (pl. képeknél színveszteség jelenik meg), akkor veszteségesnek nevezzük a tömörítést.

Vissza a témakörhöz