Azonos nevezőjű törtek összeadása, kivonása

Ismétlés

Ha törteket akarunk számegyenesen ábrázolni, akkor az 1 egészet annyi egyenlő részre kell beosztani, amennyi a nevező.
Pl. ha tizenötödöket akarunk ábrázolni, akkor 15 egyenlő részre osztjuk fel az 1 egészet, így egy beosztás \frac{1}{15}-öt jelent.

Összeadás szabálya

Számegyenes segítségével végezzük el: \frac{4}{15} + \frac{7}{15}

összeadás

\frac{4}{15} + \frac{7}{15} = \frac{11}{15}

Azonos nevezőjű törteket úgy adunk össze, hogy az összeadást a számlálókkal végezzük el, a nevező nem változik.

Kivonás szabálya

A fenti összeadás alapján felírható a következő kivonás: \frac{11}{15} - \frac{7}{15} = \frac{4}{15}

Azonos nevezőjű törteket úgy vonunk ki, hogy a kivonást a számlálókkal végezzük el, a nevező nem változik.

Vissza a témakörhöz