Arányos osztás

Ismétlés

Két szám aránya a két szám egymáshoz való hasonlítását fejezi ki. Két szám aránya megmutatja, hogy az első szám hányszorosa a  másodiknak.

Arányos osztáskor egy adott mennyiséget kell a megadott arány szerint szétosztani.

Pl. 60 db csokit kell két gyerek között 2 : 3 arányban elosztani.

Ez az arány azt jelenti, hogy amíg az első gyerek 2 csokit kap, addig a második 3-at. Egyszerre tehát 2 + 3 = 5 csokit kell kiosztani. Ezt 12-szer tudom megcsinálni (mivel 60 : 5 = 12), így az első gyerek 12 · 2 = 24, a második pedig 12 · 3 = 36 csokit fog kapni.
A megoldás rövidített formája a következő:

Összesen: 60 db
Arány: 2 : 3

2 + 3 = 5
60 : 5 = 12

12 · 2 = 24
12 · 3 = 36

Ha kettőnél több felé kell szétosztani egy adott mennyiséget, akkor is ugyanez az eljárás: Az arányszámokat összeadjuk, és a megadott mennyiséget elosztjuk a kapott összeggel. Ha a hányadost megszorozzuk az arányszámokkal, megkapjuk a megadott arány szerinti szétosztást.

Pl. 280 kg-ot kell szétosztani 2 : 3 : 4 : 5 arányban.

Összesen: 280 kg
Arány: 2 : 3 : 4 : 5

2 + 3 + 4 + 5 = 14
280 : 14 = 20

20 · 2 = 40 kg
20 · 3 = 60 kg
20 · 4 = 80 kg
20 · 5 = 100 kg